Elektrické díly pro Ns2f

26 Led

Postupně jsou získávány historické díly, odpovídající vznikem a provedením těm, co by se mohly vyskytovat na lokomotivě v průběhu padesátých let minulého století. Konkrétně se jedná o klakson 24V, návěstní svítilny (budou použity stojaté svítilny, které nemají specifickou levou a pravou kresbu optiky, ale svítí stejným kuželem), vnitřní osvětlení budky strojníka (v bazaru zakoupené původní lampy fy. AUTOPAL z padesátých let, pocházející ze Škody RTO), tlakoměry na přístrojovou desku (opět budou použity výrobky na nákladní automobily a traktory z přelomu padesátých let) a ovládací tlačítka. Zde se postupně můžete seznamovat se zakoupenými díly.

Součástí výstroje jsou i manometry (tlaku oleje v převodovce a motoru), dále pak kapilárový teploměr motoru. V zásobě máme ještě palivoměr. Jelikož zajistit pro lokomotivu originální německé přístroje je velmi obtížné a finančně nerentabilní, padla volba na přístroje značky PAL, obdobím vzniku odpovídající výrobě, či počátečnímu datu provozování stroje. Všechny přístroje jsou originální provenience, podrobené restaurátorské práci a odpovídající novému stavu.

Dále přišla řada na repasování elektrického ovládacího pultu, sloužícího také jako rozvaděč. Zde se nachází pojistková skříňka, spínač žhavení a startu, žhavící kontrolka, klasický „bošák“, tlačítko houkačky, tlačítko světel a kontrolky stavů.

Níže vidíte vývoj repase. Nálezový stav je žalostný a funkcionalitu přístrojů vidíme mnohdy až po otevření desky, protože vnější části jsou zcela degradované působením povětrnostních vlivů po dobu odstavení stroje. Samozřejmě též minulí vlastníci nahrazovali přístroje nepůvodními a měnili zapojení. Dle původních plánů výrobce a na základě desítek fotek shodných mašinek, provozovaných u zahraničních společností, dáváme dohromady ideální vzezření a zapojení přístrojů, které se co nejvíce blíží originálu. Proto byly použity shodné kontrolky z padesátých let a dokonce spínač žhavení od původního výrobce z Pirny.

Odpojovač baterie, stejně tak jako přepínač napětí, se nachází na levé straně motorového prostoru mezi bateriemi a motorem. Odpojovač je přišroubován k prostřednímu sloupku kapotáže, přepínač je uchycen pod ním do lokomotivního rámu. Oboje se v našem stroji dochovalo, ale vzhledem k mnohaletému zatékání a vymrznutí jsou součásti v takovém stavu, že nemá smysl je restaurovat. Je třeba, aby elektrické součásti byly zcela autentické, ale též schopny bezproblémového provozního nasazení.