Turbodynamo Škoda FIS-TD pro lokomotivu řady 464.1

8 Dub

Další renovací, tak říkajíc mimo hlavní směr mé orientace na úzkorozchodná vozidla, byla práce na turbínce Škoda FIS-TD pro „ušatou“. Jednalo se o standardní rekonstrukci, čítající kompletní rozbor stroje, výměnu ložisek, soustružení vyběhlých částí, kompletní vyčištění stroje, vyčištění komutátoru, kompletní výměnu vodičů od statoru a ke kartáčům, dodání nových kartáčů, provedení základního a vrchního laku, výrobu a výměnu těsnění komory turbíny, výměnu spojovacího materiálu, revize elektro a závěrečné zkoušky.

O turbínce se můžete dočíst z mého jiného článku, protože shodný stroj mojí dílnou prošel již před několika lety. Zde si můžete prohlédnout fotografie z opravy.