Úvodem

Vítám vás ve svém osobním webu, kde vám chci poodkrýt věci, které mě baví, líbí se mi a naplňují mě. Z toho je asi patrné, že hlavní náplní stránek budou mé zájmy a aktivity, kterým se snažím, pokud to čas dovolí, věnovat. Je sice pravdou, že volného času mám poslední roky velmi málo, na druhou stranu jsem se naučil ty chvilky volna naprosto užívat.

V krátkosti o mé osobě.

Jiří Konvalinka, PhDr., absolvent Univerzity Karlovy, pedagog, delší dobu ředitel jedné větší příspěvkové organizace na severu Čech.

Milovník hor, horské turistiky, výletů za poznáním, tzv. vážné hudby všeobecně, ale též velkým fandou hudby filmové a scénické (zejména pak Ennia Morriconeho).

Celoživotní nadšenec železniční dopravy, profilující se do drah úzkorozchodných, zejména polních, lesních a průmyslových.

Provozovatel menší dílny pro restaurátorskou činnost, zaměřenou na neziskové aktivity v oblasti renovací technických památek. Obdivovatel Muzea starých strojů a technologií v Žamberku a „příležitostný“ opravář lokomotivních dílů :-).

Opravář třech lokomotiv, kterým věnuje něhu a lásku spolu s dalšími kamarády, kteří jsou podobně naladěni.

Předseda spolku Ferrovia, z.s., Společnosti pro zachování technických památek, který spojuje stejně smýšlející lidi.

Tento web se bude věnovat především aktivitám na poli úzkorozchodných železnic, a to jak trakce parní, tak motorové. Pokud si klade za cíl nějakou myšlenku či odkaz, pak to, aby vás inspiroval k zamyšlení, že věci staré a nepotřebné, kterým naši předci věnovali bezpočet píle a geniálních myšlenek, si zaslouží obdiv a respekt. Zažijte též ten krásný pocit – pomoci k novému životu dávno zapomenutým věcem, které kdysi znamenaly vrchol inženýrského umu. Věřte, že se z nich máme i my co učit!

P.S. Fotografie v záhlaví tohoto webu není náhodná. K výběru Krausse B VIII v. č. 6134, který započal svoji kariéru na trati Slaný – Smečno – Kačice (odtud je historická fotografie), a ukončil v Usť  Čorné na Ukrajině, jsem byl veden vyloženě osobními pohnutkami. Jednak byla tato drážka součástí téměř mého rodiště, a v neposlední řadě se jedná o stroj mému srdci velmi blízký. Bohužel, podílet se na renovaci této řady, se mi již nikdy nepoštěstí…