Vnější rozvod

30 Čvn

Přenos výkonu je mechanický, a to za pomoci spojnic, pohánějících obě nápravy. Uprostřed spojnice, mezi první a druhou nápravou, se nachází jalový hřídel. Ten je spojen přímo s převodovou skříní. Levá a pravá spojnice jsou totožné, vždy z jednoho celku. Kluzná pouzdra v hlavách spojnic v krajních okách nemají možnost korekce, k čepu nápravy je spojnice chycena šroubem. V místě jalového hřídele je oko spojnice zvětšeno a je zde umožněn vertikální pohyb pouzdra s celým ložiskovým domkem. Každé z ok spojnice má vlastní maznici s knotem.

Zjednodušeným pohledem můžeme konstatovat, že řešení vnějšího rozvodu je zmenšeninou u nás dobře známého stroje ČKD BN60, který působil pochopitelně na normálním rozchodu. Zde ovšem rozmístění ložisek spojnice nebylo symetrické, protože jalový hřídel nebyl zcela uprostřed, ale blíže k druhé nápravě.