Opravy v budce Ns2f

17 Čvn

Na tomto místě budu postupně publikovat novinky v oblasti opravárenských prací v prostoru kabiny strojvůdce. Pokud se bude jednat o opravy, přesahující do jiných témat (např. elektroinstalace), naleznete pak podrobnosti k těmto opravám ve vyhrazených sekcích tohoto webu.

Oprava pultu elektrické výstroje (elektrického rozvaděče)

Pult elektrické výstroje obsahuje následující prvky:

 • startér Bosch
 • žhavení
 • ovládání návěstních světel
 • ovládání světla v kabině
 • ovládání houkačky
 • kontrolka nabíjení
 • kontrolka žhavení
 • kontrolka světel

O kompletní renovaci pultu elektrické výstroje si můžete přečíst na tomto odkazu v sekci Elektrické díly pro Ns2f.

Oprava řídícího pultu

Řídící pult obsahuje následující prvky

 • ovládání plynu, resp. otáček motoru
 • řazení rychlostí
 • změnu směru jízdy
 • ovládání písečníku

Páka plynu motoru

Původní stav byla taková klasika, se kterou se v této branži setkáváme denně. Hloubková koroze, několik vrstev nátěrové hmoty, včetně tmelu (!), zarezlé šrouby. Hlavní šroub, který má specifický profil a je ložiskem táhla, jsem zachoval a pouze repasoval. Ostatní spojovací materiál vyměněn. Nyní již páka funguje opět na jedničku 😉

Páka je umístěna na vrchní desce ovládacího pultu. Jednotlivé polohy jsou označeny hliníkovými štítky. Táhlo páky vede ke vstřikovacímu čerpadlu na bloku motoru.

Páka má tři polohy

 • Zhasnutí motoru
 • Volnoběh
 • Provozní otáčky

Páka směru jízdy

Páka má tři polohy

 • Chod vpřed
 • Stání
 • Chod vzad

Páka je umístěna po pravé straně ovládacího pultu. Její mohutná základna v podobě cca 10 mm plechu je pevně připojena třemi šrouby do ovládacího pultu. Povolení těchto šroubů musel tentokrát obstarat rázový utahovák, protože matice byly doslova vrostlé do plechu pultu. Na spodní straně desky je silná koroze, nicméně vše bude zachráněno a uvedeno opět do přijatelného stavu.

Táhlo páky vede do přední části převodové skříně.

Ovládací pult

Následuje „time-lapse“ z opravy celého ovládacího pultu. Jeho stav byl velmi tristní, protože do něho dlouhodobě zatékalo. Jednotlivé spoje byly rozšklebené, spodek byl zcela zdeformován. Nechtěl jsem však dělat pult nový, i když by to bylo patrně jednodušší. Přeci jen – čím více původních dílů bude mašinka obsahovat, tím bude dle mého názoru rekonstrukce zajímavější, věrohodnější. A hlavně – nechceme přeci nový stoj 🙂

A nyní je pult kompletně hotov. Vygravírovány jsou repliky štítků (je jim věnována samostatná kapitola tohoto webu) a následně připevněny nýty tak, aby byl zachován původní postup. Na obrázku vidíte ovládací pult společně s elektrickým rozvaděčem, kde jsou soustředěny všechny elektrické ovládací prvky (ovládání houkačky, světel, kontrolky, spínač BOSCH a žhavení motoru).

Při restaurování velmi poničeného interiéru lokomotivy byl kladen maximální důraz na autenticitu. Byla shromážděna spousta dokumentace a s maximální pečlivostí vytvořeny štítky s popisky funkcí. Snažil jsem se vyvarovat „novodobých“ řešení, např. všechny prvky elektrického rozvaděče opravdu odpovídají padesátým letům, kdy byl stroj vyroben, a většina z nich má dokonce původ v tehdejší DDR. Kompromis byl volen ve styčných plochách, kde dosedá kov na kov. Ukázalo se totiž, že pod ovládacími pákami či plechovými vstupy trpí ovládací pult značnou náchylností ke korozi. Pravda sice je, že k tomu bylo zapotřebí skoro sedmdesáti letému vystavení povětrnostním podmínkám, ale přece… Proto jsem se rozhodl, že tyto styčné plochy vyplním těsněním, které není nijak vizuálně rušivé, ale ochrání přístroje na další dlouhé roky provozu.