Převoz LKM Ns2f na místo opravy

26 Led

Dne 24. 1. 2023 byla lokomotiva Ns2f převezena do dílen na místo, kde budu provádět kompletní renovaci. Počátek práce je naplánován na březen tohoto roku. Zejména se bude jednat o vyvázání motoru a jeho generální opravu, kompletní očištění a odrezení, vyvaření poškozených částí karoserie, případně výroba výpalků nových částí, důkladné opískování původního laku, ošetření antikorozním nátěrem a posléze vrchním lakem, výměna elektroinstalace, repase interiéru budky strojníka.

V místě oprav vznikne několik metrů dlouhá kolej, na které bude stroj průběžně zkoušen.