Generální oprava turbogenerátoru DR

20 Úno

Technická data:
Výrobce:
AEG
Typ: L 0,5 F
Výkon: 0,5 kW, 3 750 ot./min., 25V
Pracovní tlak: od 5 do 16 atm.
Rok výroby: 1943

Výrobní snímek AEG, 1943
Řez výukovým modelem shodného turbogenerátoru (Zdroj: Wikipedie)
Řez těmito částmi (zleva): regulátor, turbína, část dynama. Zdroj: Dokumentace AEG, 1943

V pořadí třetí turbogenerátor, který prošel mojí restaurátorskou dílnou. Před ním to byly standardní typy ŠKODA FIS-TD a RP-4.

O principu turbodynama (FIS-TD) si můžete přečíst zde.
O rekonstrukci turbodynama RP-4 pak zde.

Stroj byl repasován opět pro Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku. Tentokrát však dorazil ve formě jednotlivých součástek tak, jak jej muzeum od svého klienta obdrželo. Nejprve došlo k provizornímu složení stroje, aby se dalo ověřit, které součástky chybí a zda je možné stroj vůbec složit. Hned při zkušebním provozu bylo zjištěno, že jak stator, tak rotor stroje jsou nefunkční. Převinutí bylo zadáno specializované firmě.

Vyjmutý rotor s komutátorem před převinutím

Vzhledem k tomu, že stroj bylo nutné opět rozebrat na jednotlivé součástky, bylo přistoupeno k celkové generální opravě. Po dodání nového statoru a opraveného rotoru byl kompletně rozebrán a opraven mechanismus per vozíku kartáčů, dodány nové kartáče (uhlíky), včetně kabeláže. Komutátor byl pročištěn. V elektrické části stroje byla vyměněna ložiska a gufera.

Oběžné kolo turbíny

Při kompletaci se projevila křehkost provozem vyhřátých a namáhaných součástí. Pístní kroužky, které tvoří utěsnění oběžného kola turbíny, byly na několika místech prasklé a volně se pohybovaly po ose hřídele, čímž docházelo k blokaci oběžného kola. Proto jsem se uchýlil k výrobě nových pístních kroužků, protože na trhu již neexistuje výrobek, který by je nahradil.

Nové pístní kroužky oběžného kola provedené soustružením.
Již nasazené oběžné kolo se spojkou k regulátoru. Pístní kroužky jsou na vnitřní straně oběžného kola. Nové těsnění vytvořené v CAD systému a řezané přesným plotrem z klingeritu. Nový je i veškerý spojovací materiál.
Rozebraný regulátor. U tohoto stroje je regulátor konstruován jinak, než např. u českých typů lokomotivních turbogenerátorů. Po jeho očištění následovalo poměrně náročné seřizování, aby stroj vykazoval patřičných hodnot.
Hotovo. Vpředu vidíte regulátor, do kterého je z boku přívod páry. Mohutná část, která následuje, je uložení oběžného kola turbíny. Na rozdíl od českých strojů je zde elektrická část oddělena a připevněna přírubou (v místě bočního otvoru na fotografii). Dá se tedy odpojit, přičemž pak připomíná běžné elektromotor. V zadní části jsou kartáče na komutátoru. Na stole ležící kryty jsou kryty přístupu ke kartáčům. Kartáče jsou na komutátor tlačeny pružinami. Na rozdíl od českých strojů, kde je na levé a pravé straně umístěn vždy jeden kartáč, zde nalezneme jejich dvojnásobek (menší uhlíky, tlačené 4 ks pružin).

Oprava turbogenerátoru DR od AEG byla zajímavou a poměrně složitou prací. Nejmarkantnější je fakt, že stroj je koncipován odlišně od běžných českých strojů. Výhodou je nižší hmotnost (např. od bezkonkurenčně nejtěžšího turbodynama RO-PA RP4), možnost oddělení jednotlivých funkčních celků. Nevýhodou je pak celková složitost (nebo snad propracovanost), reprezentující tehdejší německý průmysl.