Kompletní renovace turbodynama Škoda FIS – TD

20 Úno

Parametry zařízení:
Výrobce:
Závody V. I. Lenina, Plzeň (tehdejší označení dřívější a dnešní Škody)
Rok výroby: 1957
Výkon 500W, 24 V, 2500 ot/min.

Řez turbodynamem FIS-TD. Zdroj: Příručka pro strojvedoucí, Dopravní nakladatelství Praha, 1957.
1 – těleso turbíny11 – pojišťovací matka
2 – víko turbíny12 – opěrná šroubová hlavice
3 – pouzdro šoupátka13 – regulační páka
4 – píst šoupátka14 – opěrná koule
5 – víčko šoupátka15 – hlavní hřídel
6 – třmen šoupátka16 – stator generátoru
7 – těleso regulátoru17 – rotor generátoru
8 – závaží regulátoru18 – držák kartáčků
9 – hřídel regulátoru19 – komutátor
10 – stavěcí matka20 – víko generátoru

Jedná se o proudový zdroj parních lokomotiv ČSD. Mezi nejpoužívanější typy pařily právě FIS – TD ze Škodových závodů a RP-4 firmy František Roztočil a Jan Pánek, Brno – Zábrdovice 23, který je znám téměř ze všech strojů, produkovaných lokomotivkou ČKD.

Ostrá pára vstupuje do turbíny otvorem, opatřeným sítkem. Pára prochází regulačním šoupátkem přes rozváděcí kroužky a působí na lopatky oběžného kola. Za lopatkami oběžného kola, které je tím roztočeno, vstupuje pára do druhého kanálu a přes rozváděcí kroužek proudí znovu na lopatky oběžného kola. To se opakuje celkem sedmkrát. Po vnějším obvodu vychází z turbíny pára výfukem, který může být sveden do komína, nebo vyústěn volně ven.

Dalším důležitým prvkem stroje je regulátor. S počtem otáček oběžného kola turbíny úzce souvisí též napětí proudu, vyráběného generátorem. Ty jsou řízeny odstředivým regulátorem, umístěným na hřídeli turbogenerátoru. Regulátor je třeba přesně nastavit tak, aby otáčky generátoru a tím i jeho napětí při plném zatížení souhlasilo s napětím žárovek použitých v osvětlovacích tělesech lokomotivy.

Vlastním zdrojem elektrické energie je pak generátor. Je to dvoupólový stejnosměrný generátor s kompaundním vinutím. Je založen na pevném statoru a otáčivé kotvy (rotoru). Stator se skládá z kostry a ložiskového štítu. Na obou stranách kostry jsou uvnitř připevněny póly obou magnetů, na nichž jsou nasazeny cívky.

V sekci oprav úzkorozchodné lokomotivy BS-80 jsem popsal generální opravu jiného turbogenerátoru, a to RP-4. Zde můžete vidět fotografie zde popsaných dílů (u tohoto turbogenerátoru jsou velmi podobné).

Rekonstrukce elektroinstalace – ČKD BS-80

Turbogenerátor Škoda FIS-TD po rekonstrukci. Levá část pod plechovým krytem obsahuje odstředivý regulátor, následuje oběžné kolo turbíny. Pravá část je vlastní dynamo.

V roce 2019 jsem podnikl první opravu parní turbínky pro úzkorozchodnou parní lokomotivu. Zadavatelem bylo Muzeum starých strojů a technologií. Jedná se o standardní turbodynamo typu FIS-TD, produkované Škodovými závody v Plzni.

Detail uchycení kartáčů (uhlíků; na fotografii nejsou vloženy), přítlačná pružina a maznice. Stav před rekonstrukcí. Na obrázku nahoře vše ukryto pod plechovým krytem vpravo.

Stroj neměl uhlíky (kartáče), takže bylo nutné zadat jejich výrobu specializované firmě. Před jejich usazením byla vyměněna kabeláž, dosazena nová ložiska a pročištěn komutátor. Dále bylo nutné seřídit regulátor, posléze zařízení kompletně vyčistit a nabarvit. Stroj byl odzkoušen na 24V při tlaku 10 barů a po zdárném záběhu předám Muzeu starých strojů a technologií. V současné době je turbodynamo součástí lokomotivy, provozované na lesní železnici v zahraničí.